Zorgverzekeraars: vraagtekens bij maatregelen zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen om overschrijdingen bij de medisch specialisten te voorkomen niet ver genoeg gaan. ZN zet ook vraagtekens bij de aangekondigde bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg en op de spoedeisende hulp. ZN staat positief tegenover de voorgenomen kwaliteitsverbetering van de zorg voor chronisch zieken via ketenzorg. De invoering van een nieuwe systematiek hiervoor, de functionele bekostiging in de eerste lijn, moet echter niet te overhaast gebeuren. Het integraal onderbrengen van de hulpmiddelenzorg bij de zorgverzekeraars komt de door de regering nagestreefde kwaliteitsverbetering en doelmatigheid volgens ZN ten goede.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Belangrijk: laat uzelf altijd goed adviseren door een onafhankelijke expert op dit gebied, bijvoorbeeld een onafhankelijke vergelijker van zorgverzekeringen.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.