Basispremie ONVZ iets omhoog

Zorgverzekeraar ONVZ heeft de basispremie met € 2,45 verhoogd. De circa 400.000 verzekerden gaan per maand € 107,31 betalen. De premies voor de aanvullende polissen stijgen gemiddeld met 6%. "Wij zijn blij dat wij de stijging beperkt hebben kunnen houden", zegt bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg.

Hij meent dat ONVZ de "prijs/kwaliteitverhouding verder heeft kunnen verbeteren". De intermediairverzekeraar kiest al jaren bewust voor de restitutiepolis. "Wij vinden dat de consument altijd zelf moet kunnen kiezen bij wie hij of zij wil afnemen. Het is niet de taak van een zorgverzekeraar om op de stoel van de arts te gaan zitten", aldus Kleijnenberg.

ONVZ wil komend jaar uitgebreider inzage gaan geven in de kosten van medische behandelingen. Uit eerder onderzoek van ONVZ zou blijken dat een derde van de Nederlandse consumenten niet begrijpt hoe het Nederlandse zorgstelsel werkt; de grootste onduidelijkheid betreft het prijsniveau van de behandelingen. "Consumenten horen aan de ene kant dat de zorgkosten en de premies stijgen, maar worden aan de andere kant te weinig voorgelicht over wat bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of operatie kost. Dat leidt tot maatschappelijke onduidelijkheid en dat willen we op deze manier doorbreken", aldus Kleijnenberg. Op dit moment geeft ONVZ alle verzekerden via uitkeringsberichten inzicht in de gemaakte kosten. In aanvulling hierop krijgen de verzekerden een jaaroverzicht van de gemaakte zorgkosten.

Bron: AM

Belangrijk: laat uzelf altijd goed adviseren door een onafhankelijke expert op dit gebied, bijvoorbeeld een onafhankelijke vergelijker van zorgverzekeringen.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.