Bezuinigingen raken kloppend hart van de zorg: verpleegkundigen

We kunnen er wel omheen draaien, maar feit blijft: de bezuinigingen hebben ook de zorg bereikt. Het gaat om een korting van in totaal 314 miljoen euro die geldt voor alle gebudgetteerde instellingen. Dat zijn alle algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, epilepsiecentra, dialysecentra, radiotherapeutische centra en revalidatie-instellingen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert deze korting uit op aanwijzing van de minister van VWS Edith Schippers om de zorg betaalbaar te houden voor de patiënt en de premiebetaler. De publieke omroep NOS heeft onlangs een rondgang gemaakt langs alle 92 Nederlandse ziekenhuizen. Hieruit is gebleken dat een aantal ziekenhuizen denkt dat gedwongen ontslagen onontkoombaar zijn.** Dat die ontslagen ook verpleegkundigen zullen treffen, is niet uitgesloten.

Moord en brand

Verschillende zorginstellingen zijn op het moment bezig met verregaande plannen om afdelingen te sluiten en specialismen samen te voegen, of hebben dit al gedaan. Met als gevolg dat ze een aantal verpleegkundigen elders in de zorginstelling overplaatsen. En daar zijn niet alle verpleegkundigen blij mee. Bovendien maken zij zich zorgen of hiermee de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft, zo blijkt ook uit de reacties op berichten over de bezuinigen op www.nursing.nl. Een verpleegkundige schrijft: '… het ergste van dit alles is dat de kwaliteit van de zorg achteruit holt, waardoor het werken met mensen niet meer leuk is maar frustreert. … Let op, over vijf jaar is er niet meer aan personeel te komen voor de zorg. Wij hebben het allemaal zien aankomen en lopen roepen, maar worden niet gehoord.' Verpleegkundigen schreeuwen al jaren moord en brand, wijzen de managers en de politiek aan als de grote schuldigen voor de jarenlange chaos. En nu dit weer. Waar sta je als verpleegkundige? Wie moet zich nu echt zorgen maken om zijn baan? Moet je doorgaan met schreeuwen, een actiecomité beginnen, je schouders ophalen of gewoon heel hard wegrennen? En waarheen dan? Het is crisis, crisis in de zorg. Zelfs verpleegkundigen zijn hun baan niet meer zeker. Dat geldt in het bijzonder voor uitzendkrachten en verpleegkundigen met tijdelijke contracten. Maar ook de wat oudere verpleegkundigen (40+ red.) hebben moeite om een vaste baan te krijgen, simpelweg omdat ze te duur zijn.

Belangrijk: laat uzelf altijd goed adviseren door een onafhankelijke expert op dit gebied, bijvoorbeeld een onafhankelijke vergelijker van zorgverzekeringen.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.