Groot verschil in kwaliteit van zorg in Nederland

De verschillen in geleverde kwaliteit tussen ziekenhuizen en zorgverleners zijn in Nederland onverklaarbaar groot. Voor patiënten is niet duidelijk waar zij een goede behandeling kunnen verwachten en waar niet. Tot die stuitende conclusie komt de Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies 'Sturen op gezondheidsdoelen'.

Volgens de RVZ is het voor patiënten nog altijd niet duidelijk waar zij een goede behandeling kunnen verwachten en waar niet. 'De gemiddelde kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar kan veel beter en dat moet ook', stelt RVZ-voorzitter Rien Meijerink. 'Het mag geen toeval zijn dat je een goede of minder goede arts treft. En dat is het nu wel.'

Het zorgvolume en de kosten stijgen sterk, maar de gezondheid van Nederlanders neemt niet navenant toe. In vergelijking met andere Europese landen blijft de groei in levensverwachting achter en is de sterfte rondom geboortes hoog.

Ervaringen in het buitenland en proeven in Nederland tonen aan dat betere resultaten in de zorg moglijk zijn door meer te sturen op gezondheidsdoelen. Expliciete behandeldoelen en daarmee samenhangende resultaten dienen vooraf geformuleerd te worden in de behandel- en zorgplannen. De acties van zowel de zorgverlener als de patiënt zelf zijn vervolgens op deze doelen gericht.

Daarnaast moeten zorgverzekeraars wat de RVZ betreft meer dan nu inkopen op bewezen kwaliteit en, anders dan nu, de zorgverlener betalen op basis van de behaalde resultaten (pay for performance).

Bij de selectie en vaststelling van kwaliteitsindicatoren ziet de RVZ een belangrijke rol weggelegd voor het Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg dat minister Schippers wil oprichten.

Bron: RVZ

Belangrijk: laat uzelf altijd goed adviseren door een onafhankelijke expert op dit gebied, bijvoorbeeld een onafhankelijke vergelijker van zorgverzekeringen.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.