Nabestaanden kijgen geen aanslag meer

De aanslag die nabestaanden kregen om ontvangen huur- en zorgtoeslag terug te betalen verdwijnt. Staatssecretaris Weekers van Financiën schrapt de oneerlijke regel.

Bij het overlijden van een partner nam de belastingdienst tot nu toe niet het daadwerkelijk ontvangen inkomen van die overleden partner, maar berekende het inkomen alsof die partner het hele jaar nog zou hebben geleefd. Het gevolg was dat vele nabestaanden door dit hogere, maar niet ontvangen inkomen, huur- en zorgtoeslag moesten terugbetalen. Staatssecretaris Weekers van Financiën snapt eindelijk dat dit een curieuze en oneerlijke regel is en hij schrapt hem per belastingjaar 2012. Vooruitlopend op die nieuwe regel gaat de belastingdienst nu al uit van het daadwerkelijk genoten inkomen en zijn nabestaanden verlost van een oneerlijke regel en terugbetaling van reeds ontvangen toeslagen.

Gemiddeld moesten 10.000 huishoudens 340 euro terugbetalen aan ontvangen huurtoeslag en betaalden 20.000 huishoudens gemiddeld 6 euro terug aan reeds ontvangen zorgtoeslag.

Bron: Plus

Belangrijk: laat uzelf altijd goed adviseren door een onafhankelijke expert op dit gebied, bijvoorbeeld een onafhankelijke vergelijker van zorgverzekeringen.

Jouw content hier?

Jouw artikelen mogen ook op deze website staan, zolang ze maar over onze onderwerpen gaan. Kijk op de contact pagina voor details.